05 Noy Karimov Fondi 2019-2021 yillari uchun ta’lim grantlarini e’lon qiladi