photo_2020-08-14_18-38-27

rector

Inoyatkhodjaev Jamshid Shukhratullaevich

j.inoyatkhodjaev@polito.uz


Reception day: Wedensday 15:00 - 17:00
Phone number: +998 71 246-70-82

TURIN POLYTECHNIC UNIVERSITY IN TASHKENT
TTPU

First Vice-Rector

Karimov Abdudjamin Abdudjalilovich

a.karimov@polito.uz


Reception day: Monday 15:00 - 17:00 Phone number: +998 71 246-70-82

TURIN POLYTECHNIC UNIVERSITY IN TASHKENT
TTPU

Vice-Rector for academic and scientific work

Igor Simone Stievano

igor.stievano@polito.it
TURIN POLYTECHNIC UNIVERSITY IN TASHKENT
photo_2020-08-14_18-38-31

Vice-Rector for youth work

Ashurov Alisher Abdimavlonovich

a.ashurov@polito.uz


Reception day: Friday 15:00 - 17:00
Phone number: +998 71 246-70-82