Djalilov Axtam Abduraxmanovich

image_print

Professor

Tug’ilgan kun va joy:

Millati: O`zbek

Ma’lumoti: Oliy

Ilmiy daraja: Fizika va matematika fanlari doktori

Ilmiy unvoni: Professor

E-mail:  a.dzhalilov@polito.uz

Telefon: +998 71 2462087

Ma’lumoti/Ilmiy darajalari

• Bakalavr/Magistr, 1979, Moskva Davlat Universiteti, Rossiya
• Fizika- matematika fanlari nomzodi, 1987, Moskva Davlat Universiteti, Rossiya
Dissertatsiya mavzusi: «Statistik mexanika sistemalari uchun termodinamik formalizm va bir o‘lchovli dinamik sistemalarning kichik tasodifiy siljishlari», Ilmiy raxbar Prof. Ya. G. Sinay
• Fizika- matematika fanlari doktori, O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Matematika Instituti, Toshkent
Dissertatsiya mavzusi: « Maxsuslikka ega bulgan bir-ulchovli akslantirishlarni statistik mexanika metodlari erdamida taxlili»

 

Kasbiy malakasi

• Ish staji: 36 yil
• Kasbiy staj: 30 yil

Grantlar

• 2011, 2012: Taklif qilingan olim, Stoni-Bruk Universiteti, AQSh
• 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013: Taklif qilingan olim, Germaniya tadqiqotlar fondi, Germaniya
• 2002, 2004, 2005: Taklif qilingan olim, London qirollik jamiyati, Buyuk britaniya
• 1998, 2001, 2002, 2010: Taklif qilingan olim , Abdus Salam nomli halqaro nazariy fizika markazi, Italiya
• 2004: Taklif qilingan olim , Germaniya akademiklar almashish tashkiloti, Germaniya
• 2004: Taklif qilingan olim , Lill Universiteti, Frantsiya
• 2007, 2008: Taklif qilingan olim , Turkiya ilmiy va texnologik tadqiqotlar uyushmasi, Turkiya
• Abdus Salam nomli halqaro nazariy fizika markazi katta hodimi(ICTP), 2015-2021, Italiya

Ilmiy yo’nalishlari

Dinamik sistemalar, Ergodiklik nazariyasi, Ehtimollar nazariyasi, Matematik tahlil, Statistik mexanika

 

Nomzodlik dissertatsiyalarga ilmiy rahbarlik (joyi va yili)

• Axadkulov Xabibulla, O‘zbekiston Milliy Universiteti, 2008
• Karshibaev Xayrulla, O‘zbekiston Milliy Universiteti, 2012
• Begmatov Abdumajid, O‘zbekiston Milliy Universiteti, 2012
• Safarov Utkir, O‘zbekiston Milliy Universiteti, 2012
• Poshoxodjaeva Gulnora, Samarkand Davlat Universiteti

Asosiy nashr etilgan ilmiy ishlarning ro‘yxati:

1. A. Begmatov, A.A. Dzhalilov, D. Mayer: Renormalizations of circle maps with a single break point, Discrete and Continuous Dynamical Systems, Series A, Volume 34, Issue 11, pp. 4487 – 4513, (2014)
2. H. Akhadkulov, A.A.Dzhalilov , M. S. Noorani: On conjugacies between piecewise-smooth circle maps, Nonlinear Analysis, 99, p.1-15, (2014)
3. H. Akhadkulov, A. Dzhalilov, D. Mayer : “On conjugations of circle homeomor-phisms with two break points, Ergodic Theory and Dynamical Systems, v.34, N 03, pp. 725-741, (2013)
4. A. Dzhalilov, Mohd Salmi Md Noorani, H. Akhadkulov: Stronger version of Denjoy type inequality, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society,(2013)
5. A. Dzhalilov, Mohd Salmi MdNoorani, H. Akhadkulov: On Invariant Measure of the Circle Maps. Journal of Physics, Conference Series, Volume 435, Issue 1, article id. 012011,( 2013).
6. A. Dzhalilov, S. Akhadkulov and M. S. Noorani: On critical circle homeomorphisms with infinite number of break points, Hindawi Publishing Corporation Abstract and Applied Analysis. Article ID 378742, pp.1-6, (2013)
7. A.A. Dzhalilov, D. Mayer and U.A.Safarov: Conjugacies between P-homeomorphisms with several breaks. http://arxiv.org/abs/1408.5732.
8. А.А. Джалилов, Д. Майер, У.А. Сафаров: Кусочно гладкие гомеоморфизмы окружности с несколькими изломами, Изв. РАН. Серия математическая. № 1(76). c. 101-120.( 2012)
9. A.Dzhalilov, H. Akin, S.Temir: Conjugations between circle maps with a single break point, Journal of Mathematical Analysis and Applications 366, p.1-10, (2011) .
10. A. Dzhalilov, A. Begmatov: Renormalizations of circle homeomorphisms with a break point, TWMS Jour. Pure Appl. Math., V.2, N.1, pp.54-65, (2011).
11. A. Dzhalilov, A.Yu.Teplinskii: Counterexamples to rigidity theory of circle diffeomorphisms with breaks, Doklady Akademii Nauk Ukrainy, N9, p.18-23, (2010) .
12. I. Liousse, A.A.Dzhalilov, D. Mayer: “Singular measures of piecewise smooth circle homeomorphisms with two break points”, Discrete and Continuous Dynamical Systems Series A (DCDS-A) v. 24, N 2, p. 381 -403, (2009 )
13. A. Dzhalilov, Farmanov and U. Safarov: Invariant Distributions of circle homeomorphisms with several break points, DokladyAkad. NaukUsbekistana, N3, p. 3-8 ( 2009) (in Russian)
14. А. Джалилов, А. Бегматов: Ренормализации отображений окружности удовлетворяющие условиям Кацнельсона-Орнстейна, Узб. матем. журн., № 4, с. 49-58. (2008)
15. A.A. Dzhalilov, I. Liousse: Circle homeomorphisms with two break points, Nonlinearity, v.19, N 8, p.1951-1968, (2006).
16. A. Dzhalilov: Renormalizations of Circle Diffeomorphisms, Doklady Akad. Nauk Usbekistana, N1, p.17-20, (2006).
17. А. А. Джалилов. Предельные законы времени попадания для критических отображений окружности. Теор. и матем. физика, т. 138, №2, (2004)
18. А. А. Джалилов и Х. К. Каршибаев: Предельные теоремы для времени попадания отображений окружности с одной точкой излома, Успехи математических наук. № 5, с.187-188, (2003)
19. А. А. Джалилов. Термодинамический формализм и сингулярные меры критических отображений окружности. Теор. и матем. физика, т. 134, N2, p. 190-206, (2003)
20. А. А. Джалилов и Х. К. Каршибаев. Функции распределения времени попадания для отображений окружности с изломами. Узбекский матем. журнал, № 2, с. 9-16, (2003)
21. A. Dzhalilov and Kh. K.Karshibaev: Thermodynamic Formalism and Circle Homeomorphisms with Break-type Singularity, Preprint, 30p, IC/2002/51, Abdus Salam ICTP, Trieste (Italy),( 2002).
22. А. А. Джалилов. О предельном поведении метрических характеристик гомеоморфизмов окружности с изломами. ДАН АН РУз, № 7, с.11-14, (2000)
23. А.А. Джалилов: Сингулярные инвариантные меры гомеоморфизмов окружности с одним изломом. Успехи матем.наук. т. 54, № 4, С. 165-166, (1999)
24. А. А. Джалилов. Кусочная- гладкность сопряжений гомеоморфизмов окружности с особенностями типа излома. Теор. и матем. физика. т.120, N 2, p.961-972, (1999)
25. А. А. Джалилов. Гельдеровость сингулярных мер гомеоморфизмов окружности с одной точкой излома. Теор. и матем.физика т.121, № 3, с.355-366, (1999)
26. А.А. Джалилов. Метрические характеристики одного семейства гомеоморфиз-мов окружности с одним изломом. Узбекский мат.журнал, № 2, с.17-23, (1999)
27. А. А. Джалилов и К. М. Ханин. Об инвариантной мере для гомеоморфизмов окружности с одной точкой излома. Успехи матем. Наук. т.32, N 3 , p.11-21, (1998) 28. А. А. Джалилов. Термодинамический формализм для семейства гомеомор-физмов окружности с изломами. Узбекский мат.журнал, № 1, с.35-42, (1998)
29. А. А. Джалилов. Спектральные и метрические свойства гомеоморфизмов окружности с одной точкой излома. ДАН. РУз. №2, с. 9-12, (1998)
30. А.А. Джалилов. Показатели сингулярности инвариантных мер гомеоморфиз-мов окружности с изломами. Узбекский мат.журнал, № 4, с. 30-35, (1998)
31. А. А. Джалилов. Об инвариантной мере для гомеоморфизмов окружности с одной точкой излома. Успехи матем. Наук.Т.51, № 6, с. 201-202, (1996)
32. А. А. Джалилов. Термодинамический формализм критических гомеоморфиз-мов окружности. Известия АН. Узбекистана, сер. матем. № 3, с. 21-30, (1995)
33. А. А. Джалилов и Л. М. Ханин. Свойства спектра для бесконечных последовательностей бифуркации удвоения периода и термодинамический формализм I. Известия АН. Узбекистана, сер. матем. № 1, с. 23-34, (1992)
34. А. А. Джалилов и Л. М. Ханин. Свойства спектра для бесконечных последовательностей бифуркации удвоения периода и термодинамический формализм I. Известия АН. Узбекистана, сер. матем. № 5, с. 27-39, (1992)
35. А. А. Джалилов. Цепочка тода в термодинамическом пределе. Успехи математических наук, т. 40, №3, с.191-192, (1985)
36. А. А. Джалилов и В.А Чулаевский. Термодинамические свойства модели Пайерлса. Теор. и матем. физика, т. 63, №3, с. 458-464, (1985)