Mashinasozlik va Energetika

1-kurs – Preparatory Level

FanlarECTS Kreditlari
1 Matematika 8
2 Kimyo 8
3 Fizika 9
4 Chizmachili vs chizma geometriya 8
5 Informatika 9
6 Ingliz tili 10
7 O'zbekiston tarixi 2
8 O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2
9 Iqtisodiyot 4
10 Rus tili  
11 Jismoniy tarbiya  
  Ja'mi

 60

2-kurs – First Level

FanlarECTS Kreditlari
1 Matematik Analiz I 10
2 Kimyo 10
3 Fizika I 11
4 Geometriya 10
5 Informatika 10
7 Italiya madaniyati va me'rosi 6
8 Ingliz tili 3
9 Jismoniy tarbiya  
  Ja'mi 60

3-kurs – Second Level

FanlarECTS Kreditlari
1 Matematik Analiz II 6
2 Fizika II 6
3 Muhandislik grafikasi 6
4 Materiallar qarshiligi asoslari 8
5 Amaliy mexanika 10
6 Eksperimental statistika va mexanik 6
7 Amaliy termodinamika va issiqlik uzatish asoslar 8
8 Materialshunoslik 5
9 Metal materiallar texnologiyasi 5
10 Jismoniy tarbiya  
  Ja'mi 60

4-kurs – Third Level

FanlarECTS Kreditlari
1 Issiqlik va gidravlik mashinalar va gidroenergetika asoslari 10
2 Elektronika asoslari / Elektr 10
3 Suyuqlik va Gaz mexanikasi 6
4 Ishlab-chiqarish jarayoni 8
5 Sanoat korxonalari va loyihalarni boshqarish 10
6 Mashinalar dizayni asoslari 10
7 Sanoat faoliyati uchun atrof-muhitni boshqarish texnikasi / Qishloq xo'jaligi texnikasi va texnologiyalarini sinash 6
8 Bitiruv malakaviy ishi  
9 Jismoniy tarbiya  
  Ja'mi 60
 

ECTS bo'yicha ja'mi

180

Axborot texnologiyalari va sanoatda avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari

1-kurs – Preparatory Level 

FanlarECTS Kreditlari
1 Matematika 8
2 Kimyo 8
3 Fizika 9
4 Chizmachili vs chizma geometriya 8
5 Informatika 9
6 Ingliz tili 10
7 O'zbekiston tarixi 2
8 O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2
9 Iqtisodiyot 4
10 Rus tili  
11 Jismoniy tarbiya  
  Ja'mi 60

2-kurs – First Level 

FanlarECTS Kreditlari
1 Matematik Analiz I 10
2 Kimyo 10
3 Fizika I 11
4 Geometriya 10
5 Informatika 10
7 Italiya madaniyati va me'rosi 6
8 Ingliz tili 3
9 Jismoniy tarbiya  
  Ja'mi 60

3-kurs – Second Level 

FanlarECTS Kreditlari
1 Matematik analiz II 6
2 Fizika II 6
3 Elektr zanjir nazariyasi 10
4 Algoritm va dasturlash 5
5 Kompyuter Arxitekturasi 8
6 Elektron tizimlar va texnologiyalar 10
7 Matematik Metodlar A 4
8 Matematik Metodlar B 6
9 Jismoniy tarbiya  
  Ja'mi 60

4-kurs– Third Level 

FanlarECTS Kreditlari
1 Kompyuter Tarmoqlari 10
2 Operatsion tizimlar 8
3 Avtomatik nazorat 10
4 Ma'lumotlar bazasi 6
5 Obyektga yo'naltirilgan dasturlash 6
6 Amaliy elektronika va o'lchashlar 10
7 Signallarni tahlil qilish va qayta ishlash 10
8 Bitiruv malakaviy ishi  
9 Jismoniy tarbiya  
  Ja'mi 60
 

ECTS bo'yicha ja'mi 

180

Sanoatda Arxitektura va qurilish

1-kurs – Preparatory Level

FanlarECTS Kreditlari
1 Matematika 8
2 Kimyo 8
3 Fizika 9
4 Chizmachili vs chizma geometriya 8
5 Informatika 9
6 Ingliz tili 10
7 O'zbekiston tarixi 2
8 O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2
9 Iqtisodiyot 4
10 Rus tili  
11 Jismoniy tarbiya  
  Ja'mi

 60

2-kurs – First Level

FanlarECTS Kreditlari
1 Matematik Analiz I 10
2 Kimyo 10
3 Fizika I 11
4 Geometriya 10
5 Informatika 10
7 Italiya madaniyati va me'rosi 6
8 Ingliz tili 3
9 Jismoniy tarbiya  
  Ja'mi 60

3-kurs – Second Level

FanlarECTS Kreditlari
1 Matematik analiz II 6
2 Fizika II 6
3 Muhandislik grafikasi 6
4 Amaliy termodinamika va issiqlik uzatish asoslari 8
5 Geologiya / Xavflizlik va fuqarolar himoyasi 10
6 Analitik mexanika 6
7 Muhandislar uchun statistika uslublari 8
8 Materialshunoslik 5
9 Topografiya 5
10 Jismoniy tarbiya  
  Ja'mi 60

4-kurs – Third Level

FanlarECTS Kreditlari
1 Suyuqlik mexanikasi 10
2 Transport tizimi va infrastruktura 10
3 Sanoat faoliyati uchun atrof-muhitni boshqarish texnikasi 6
4 Qurilish mexanikasi 8
5 Geotexnika 10
6 Qurilish texnikasi 10
7 Muhandislar uchun raqamli uslublar 6
8 Bitiruv malakaviy ishi  
9 Jismoniy tarbiya  
  Ja'mi 60
 

ECTS bo'yicha ja'mi

180