STAFF

INTERNATIONAL RELATIONS DEPARTMENT

Slider

Khasan Khankeldiyev

Head of International Relations Department
Phone number/Fax.: (+998)71-246-30-67
E-mail: khankeldy@polito.uz

Jamshid Yakhshilikov Alisherovich

International Relations Department Officer
Phone number/Fax.: (+998)71-246-30-67
E-mail: jamshid.yakhshilikov@polito.uz

Lorianna Gadachyan

International Relations Department Officer
Phone number/Fax.: (+998)71-246-30-67
E-mail: lorianna.gadachyan@polito.uz