Kurslar

image_print

1-kurs – Preparatory Level

Fanlar ECTS Kreditlari
1 Matematika 10
2 Kimyo 9
3 Fizika 8
4 Chizmachilik 6
5 Informatika 5
6 Ingliz tili 18
7 O’zbekiston tarixi 4
8 O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2
9 Iqtisodiyot 4
10 Rus tili
11 Jismoniy tarbiya
Ja’mi 60

2-kurs – First Level

Fanlar ECTS Kreditlari
1 Matematik Analiz I 10
2 Kimyo 8
3 Fizika I 10
4 Geometriya 10
5 Informatika 8
6 Matematik Analiz II 8
7 Muhandislik grafikasi 6
8 Inglis tili
9 Italyan tili/Fransuz tili
Ja’mi 60

3-kurs – Second Level

Fanlar ECTS Kreditlari
1 Fizika II 6
2 Elektronika muhandisligi/ Elektr 10
3 Materiallar qarshiligi asoslari 8
4 Amaliy mexanika 10
5 Eksperimental statistika va mexanik 6
6 Amaliy termodinamika va issiqlik uzatish asoslar 8
7  Materialshunoslik 5
8 Metal materiallar texnologiyasi 5
Ja’mi 58

4-kurs – Third Level

Fanlar ECTS Kreditlari
1 Issiqlik va gidravlik mashinalar va gidroenergetika asoslari 10
2 Suyuqlik mexanikasi 6
3 Ishlab-chiqarish jarayoni 8
4 Sanoat korxonalari va loyihalarni boshqarish 10
5 Mashinalar dizayni asoslari 12
6 Tanlanadigan fanlar 6
7 Tayyorlash va shtamplash ishlari texnalogiyasi 1
8 Payvandlashning texnalogik jarayonlari  1
9 Mashinalarni bo`yash texnalogiyasi  1
 10 Mashinalarni yeg`ish texnalogiyasi 3
 11 Bitiruv malakaviy ishi
 12 O’quv-ishlab chiqarish, malakaviy amaliyot
Ja’mi 62
ECTS bo’yicha ja’mi 180

1-kurs – Preparatory Level

Fanlar ECTS Kreditlari
1 Matematika 10
2 Kimyo 9
3 Fizika 8
4 Chizmachilik 6
5 Informatika 5
6 Ingliz tili 18
7 O’zbekiston tarixi 4
8 O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2
9 Iqtisodiyot 4
10 Rus tili
11 Jismoniy tarbiya
Ja’mi 60

2-kurs – First Level

Fanlar ECTS Kreditlari
1 Matematik Analiz I 10
2 Kimyo 8
3 Fizika I 10
4 Geometriya 10
5 Informatika 8
6 Matematik Analiz II 8
7 Algoritm va dasturlash I 6
8 Inglis tili
9 Italyan tili/Fransuz tili
Ja’mi 60

3-kurs – Second Level

Fanlar ECTS Kreditlari
1 Ma’lumotlar bazasi 8
2 Fizika II 6
3 Elektr zanjir nazariyasi 8
4 Algoritm va dasturlash II 6
5 Kompyuter Arxitekturasi 8
6 Elektron tizimlar va texnologiyalar 10
7 Matematik Metodlar (A + B) 10
8 Obyektga yo’naltirilgan dasturlash 6
Ja’mi 62

4-kurs – Third Level

Fanlar ECTS Kreditlari
1 Kompyuter Tarmoqlari 10
2 Operatsion tizimlar 8
3 Avtomatik nazorat 10
4 Amaliy elektronika va o’lchashlar 10
5 Signallarni tahlil qilish va qayta ishlash 10
6 Yakuniy loyiha
7 Bitiruv malakaviy ishi  10
Ja’mi 58
ECTS bo’yicha ja’mi  180

1-kurs – Preparatory Level

Fanlar ECTS Kreditlari
1 Matematika 10
2 Kimyo 9
3 Fizika 8
4 Chizmachilik 6
5 Informatika 5
6 Ingliz tili 18
7 O’zbekiston tarixi 4
8 O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2
9 Iqtisodiyot 4
10 Rus tili
11 Jismoniy tarbiya
Ja’mi 60

2-kurs – First Level

Fanlar ECTS Kreditlari
1 Matematik Analiz I 10
2 Kimyo 8
3 Fizika I 10
4 Geometriya 10
5 Informatika 8
6 Matematik Analiz II 8
7 Muhandislik grafikasi 6
8 Inglis tili
9 Italyan tili/Fransuz tili
Ja’mi 60

3-kurs – Second Level

Fanlar ECTS Kreditlari
1 Fizika II 6
2 Qurilish mexanikasi 12
3 Amaliy termodinamika va issiqlik uzatish asoslari 8
4  Geologiya / Xavflizlik va fuqarolar himoyasi 8
5 Analitik mexanika 8
6 Muhandislar uchun statistika uslublari 4
7 Materialshunoslik 6
8  Topografiya 8
Ja’mi 60

4-kurs – Third Level

Fanlar ECTS Kreditlari
1 Suyuqlik mexanikasi 10
2 Transport tizimi va infrastruktura 10
3  Geotexnika 10
4 Bino va inshootlarni loyihalash 10
5 Muhandislar uchun raqamli uslublar 4
6 Tanlanadigan fanlar 6
7 Bitiruv malakaviy ishi
8 O’quv-ishlab chiqarish, malakaviy amaliyot  10
Ja’mi 60
ECTS bo’yicha ja’mi 180

1-kurs – Preparatory Level

Fanlar ECTS Kreditlari
1 Matematika 10
2 Kimyo 9
3 Fizika 8
4 Chizmachilik 6
5 Informatika 5
6 Ingliz tili 18
7 O’zbekiston tarixi 4
8 O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2
9 Iqtisodiyot 4
10 Rus tili
11 Jismoniy tarbiya
Ja’mi 60

2-kurs – First Level

Fanlar ECTS Kreditlari
1 Matematik Analiz I 10
2 Kimyo 8
3 Fizika I 10
4 Geometriya 10
5 Informatika 8
6 Matematik Analiz II 8
7 Muhandislik grafikasi 6
8 Inglis tili
9 Italyan tili/Fransuz tili
Ja’mi 60

3-kurs – Second Level

Fanlar ECTS Kreditlari
1 Fizika II 6
2 Elektronika muhandisligi/ Elektr 10
3 Materiallar qarshiligi asoslari 8
4 Amaliy mexanika 10
5 Eksperimental statistika va mexanik 6
6 Amaliy termodinamika va issiqlik uzatish asoslar 8
7  Materialshunoslik 5
8 Metal materiallar texnologiyasi 5
9 Aviatsiya texnikasini loyihalash va qurish 4
Ja’mi 62

4-kurs – Third Level

Fanlar ECTS Kreditlari
1 Parvoz mexanikasi asoslari – A 6
2 Parvoz mexanikasi asoslari – B 5
3 Aviatsiya dvigetellari 10
4 Aviasozlik texnalogiyasi 10
5 Aviatsiya uskunalari 6
6 Samolyotlarni nazorat qilish tizimlari va avioniklar 5
7 Amaliy aerodinamika 10
8 Aviatsiya texnikasini tamirlash va texnik xizmat kursatish  2
9 O’quv-ishlab chiqarish, malakaviy amaliyot 4
 10 Bitiruv malakaviy ishi
Ja’mi 58
ECTS bo’yicha ja’mi 180