KIRIM

BYUDJET TURLARI  %
1 Ta’lim xizmati 74.1
2 Ilmiy va innovatsion faoliyat 0.2
3 Homiylik daromadlari 24.5
4 Boshqa vositalar 1.3

 

CHIQIM

BYUDJET TURLARI  %
1 Ijtimoiy soliqlar bilan birga oylik ish haqqi 22.2
2 Soliqlar 0.3
3 Talabalarni ijtimoiy qo’llab-quvvatlash 1.0
4 Xodimlarni rivojlantirish uchun ketadigan sarf-xarajatlar 1.0
5 Universitetni yaxshi saqlash uchun sarflanadigan mablag’  5.6
6 Innovatsion proektlarni amalga oshirish uchun ketadigan xarajatlar 0.4
7 Xaridlar 3.0
8 Kapital ta’mirlash xarajatlari 5.2
9 Horijiy hamkorlar uchun sarflanadigan mablag’ 60.7
10 Boshqa sarf-xarajatlar 0.6