Kurslar

image_print

1-kurs – First Level 

Fanlar ECTS Kreditlari
1 Kompyuter tizimlari Amaliy termodinamika va issiqlik uzatish asoslari 8
2 Raqamli boshqaruv texnikasi va arxitekturasi Suyuqlik va gaz mexanikasi / avtomatikasi 6
3 Elektr zankir nazariyasi Amaliy Elektronika 6
4 Avtomatik boshqaruv Mashinalar dizayni asoslari 10
5 Mexatronik tizimlarni modellashtirish va simulyatsiyasi 8
6 Avtomatlashtirish uchun dasturiy ta’minot arxitekturasi 8
7 Identifikatsiya va nazorat qilish texnologiyalari 6
8 Robototexnika 8
Ja’mi 60

 

2-kurs – Second Level 

Fanlar ECTS Kreditlari
1 Mexatronika uchun elektron tizimlar 8
2 Boshqaruv tizimining zamonaviy dizayni 8
3 Integratsiyalangan dizayn laboratoriyasi 6
4 Elektronika 8
5 Amaliyot + Diplom ishi 30
Ja’mi 60
ECTS bo’yicha ja’mi 120